Länkar & lagar

Här är tips på riktigt bra länkar att surfa till:

Almi - www.almi.se

BAS - www.bas.se

Björn Lunden Information AB - www.blinfo.se

Bokföringsnämnden - www.bfn.se

Bolagsverket - www.bolagsverket.se

Företagarna - www.foretagarna.se

Nyföretagarcentrum - www.nyforetagarcentrum.se/kungalv

Skatteverket - www.skatteverket.se

Sveriges Redovisningskonsulters Förbund - www.srfkonsult.se

Verksamt - www.verksamt.se


Lagar som du som företagare förväntas känna till:

Bokföringslagen - www.notisum.se/rnp/sls/lag/19991078.htm

Aktiebolagslagen - www.notisum.se/rnp/sls/lag/20050551.htm

Skatteförfarandelagen - www.notisum.se/rnp/sls/lag/20111244.htm